Tông Đồ Peter Và Bữa Ăn Cuối Cùng
Thông tin

Tông Đồ Peter Và Bữa Ăn Cuối Cùng

Apostle Peter And The Last Supper
0

Giới thiệu

Phim Tông Đồ Peter Và Bữa Ăn Cuối Cùng - Apostle Peter And The Last Supper 2012: Bữa ăn cuối cùng Chúa Giê-su mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ trước ngày Ngài dâng mình chịu chết chuộc tội . Trong bữa Tiệc ly,Chúa Giê-su ban lệnh truyền yêu thương, Ngài rửa chân cho các môn đệ.

Diễn viên

Trailers & Videos

Tông Đồ Peter Và Bữa Ăn Cuối Cùng

Phim tâm lý,

Bình luận