Thục Sơn Chiến Kỷ 2: Đạp Hỏa Hành Ca
Thông tin

Thục Sơn Chiến Kỷ 2: Đạp Hỏa Hành Ca

The Legend Of Zu 2
9

Giới thiệu

Vì theo đuổi anh hùng trong mộng Bạch Cốc Dật, Dư Anh Nam đã đến phái Thương Khư học võ. Trớ trêu thay, cô và anh nuôi  Dư Anh Kỳ đi lạc đến phái Thục Sơn. Không lâu sau, 2 phái vì chuyện của Xích Hồn Thạch  mà liên hiệp, Anh Nam, Anh Kỳ, Cốc Dật được chọn vào chung đội. Quan hệ cả bả cũng bắt đầu trở nên phức tạp hơn từ đó
Bình luận