Những Thanh Kiếm Chinh Phục Thế Giới
Thông tin

Những Thanh Kiếm Chinh Phục Thế Giới

InuYasha Movie 3: Swords of an Honorable Ruler
8

Giới thiệu

Thanh Kiếm Cho Kẻ Thống Trị: Thanh kiếm huyền thoại, Tòng Vân Nha, một trong ba thanh kiếm của Đại khuyển yêu đã bị giải phóng. Thanh kiếm chỉ có một mục đích duy nhất là gieo rắc một Địa ngục vĩnh cửu lên toàn Trái Đất và hủy diệt mọi sự sống. Inuyasha phải hợp tác với người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Sesshoumaru để tiêu diệt thanh kiếm đó.
Bình luận