Người còn lại: Chuyến đi dài và kỳ lạ của Bob Weir
Thông tin