Chuyện Người Hầu Gái (Phần 2)
Thông tin

Chuyện Người Hầu Gái (Phần 2)

The Handmaid's Tale (Season 2)
0

Giới thiệu

Dưa trên tác phẩm tiểu thuyết đoạt giải năm 1985 của Atwood. Bộ phim là bối cảnh tương lai của nước Mỹ nơi mà một nhóm cực đoan nổi dậy, giết chết tổng thống, tước quyền điều hành của chính phủ, lập ra chế độ Cộng hòa Gilead và truyền bá những phương thức cực đoan để đàn áp phụ nữ, biến họ thành các cô hầu gái, những cái máy đẻ di động.

Diễn viên

Trailers & Videos

Chuyện Người Hầu Gái (Phần 2)

Phim viễn tưởng, Phim tâm lý,

Bình luận